Hoe is het bij ons in de Waddenzee

Sinds 5 februarie 2007 boort de NAM in de waddenzee naar Gas. Dit doen ze via het op land gelegen aardgasstation bij Moddergat(FR). Toen de eerste ideeen hiervoor in de 2e kamer kwamen kwam de Waddenvereningen samen met Vogelbescherming in aktie. Zij beweeren dat dit boren schadelijke gevolgen heeft voor de natuur en de dieren.

In het noorden van Nederland word al jaren gas geboord bij Slochteren. Dit is niet zonder gevolgen namelijk in het hele Noorden is geconstateerd dat er grote bodemdaling plaatsvind. Met alle gevolgen voor de huizen die gaan verzakken en er zelfs grote scheuren in de muren onstaan. Voor de Waddenzee zou dit betekenen dat de zee dieper word en het unieke waddengebied verloren gaat omdat er minder eb en vloed is. Dit heeft gevolgene voor het hele ecologische systeem. Vele dieren komen niet meer of gaan dood. Ditzelfde geld voor de unieke planten die in het gebied voorkomen. Het Waddengebied is namelijk een zeer bijzonder natuurgebied wat uniek is voor de rest van de3 wereld.

De 2e kamer kon dit natuurlijk niet zomaar negeren en heeft een onderzoek laten plaatsvinden. Zoals je wel kan raden was de uitkomst dat er geen grote veranderingen plaatsvinden en daarom heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die toestemming geeft om te boren in de Waddenzee. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk. Het is zelfs zo dat er zelfs toestemming is gegeven om nog nog naar 2 andere gasvelden te boren die op een diepte liggen van 4 km. Dit gebeurt vanaf 2009. De NAM schat dat er 25 miljard kubieke meter gas is en dit is goed voor om de grote 4 steden de komende 10 jaar van gas te voorzien.

Aanmelden Vakantiekrant.nl nieuwsbrief